Lección maxistral a cargo de Jesús Cruz Villalón

Presidente da Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Catedrático de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Univ. de Sevilla

programa

Almorzo inaugural
Pleno do Encontro

Inauguración:

Antía Sández Callejo, Presidenta do CGRL

Cristina Fabeiro Varela, Secretaria do CGRL

Lección maxistral a cargo de Jesús Cruz Villalón

Presidente da Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Catedrático de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Univ. de Sevilla

Presentación do ‘Informe sobre a situación sociolaboral de Galicia 2022’ polo equipo autor
Constitución das mesas de debate e inicio dos traballos

Mesa I: Conexión entre os mecanismos extraxudiciais de solución de conflitos laborais e a negociación colectiva

Mesa II: O crecente papel da negociación colectiva como complemento da lexislación de orixe estatal e non só como mellora dos seus mínimos

Desenvolvemento dos traballos nas mesas de debate
Redacción das conclusións nas mesas de debate
Aprobación das conclusións das mesas de debate no Pleno do Encontro
Pleno do Encontro

Intervencións de

  • Antonio Fontenla Ramil (Vicepresidente Primeiro da CEG e Presidente da CEC)
  • Paulo Simón Carril Vázquez (Secretario Xeral da CIG)
  • Xesús Castro Baamonde (Secretaría de Institucional e Cultura do SN CC.OO de Galicia)
  • José Antonio Gómez Gómez (Secretario Xeral de  UGT  Galicia)
Clausura

Alberto Fuentes Losada, Secretario Xeral Técnico da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Antía Sández Callejo, Presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais

Contacto

Rúa da Algalia de Abaixo, 24,
15704 Santiago de Compostela,
A Coruña

981 54 16 02
info.cgrl@xunta.es