encontro_galego

XIX ENCONTRO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

Trátase dun foro de posta en común de coñecemento e debate para o que, desde o Consello Galego de Relacións Laborais, convocamos os operadores protagonistas da actividade sociolaboral en Galicia co obxectivo de establecer os principais criterios técnicos que poderán orientar ao Consello ao longo de 2024 en temas relativos aos novos desafíos da negociación colectiva.

ENCONTRO
programa

Xoves 16 de novembro 9:30-11:00h.

Lección maxistral a cargo de Jesús Cruz Villalón

Xoves 16 de novembro 11:00-12:15h.

Informe sobre a situación Sociolaboral de Galicia 2022

Xoves 16 de novembro 16:30-20:30h.

Desenvolvemento dos traballos nas mesas de debate

Contacto

Rúa da Algalia de Abaixo, 24,
15704 Santiago de Compostela,
A Coruña

981 54 16 02
info.cgrl@xunta.es