Que é o encontro e en que consiste

Trátase dun foro de posta en común de coñecemento e debate para o que, desde o Consello Galego de Relacións Laborais, convocamos os operadores protagonistas da actividade sociolaboral en Galicia co obxectivo de establecer os principais criterios técnicos que poderán orientar ao Consello ao longo de 2024 en temas relativos aos novos desafíos da negociación colectiva.

Deste xeito, reforzaranse e actualizaranse as bases técnicas das distintas actuacións do Consello Galego de Relacións Laborais nunha área de traballo de vital importancia para o organismo.

encontro

Ademais de todo o anterior, permitiranos crear un espazo de convivencia para os distintos operadores do sistema de relacións laborais de Galicia no que compartir experiencias e inquedanzas ao tempo que se fortalecen as relacións interpersoais.

Contacto

Rúa da Algalia de Abaixo, 24,
15704 Santiago de Compostela,
A Coruña

981 54 16 02
info.cgrl@xunta.es